zondag 14 januari 2018

Create your own...

It's Sunday so my day to come and share some Visible Image inspiration. And what else then a project where I have used some of the new stampsets that were released this week ^.^
To start off: the words from the Create your calm set. That definitely had to be on here, I love those words!

Het is zondag dus mijn dag om wat Visible Image inspiratie met jullie te delen. En hoe kan het dan ook anders dan dat ik een project deel waarbij ik enkele van de nieuwe stempels heb gebruikt ^.^
Om te beginnen: de woorden van de Create your own calm set. Die moesten er gewoon op, die zijn gewoon perfect!


And of course I had a play with the background stamp sets ^.^
En natuurlijk ging ik ook aan de slag met de achtergrond stempels ^.^


How big would your bottle be when you could create your own calm? And what would be in it?
Hoe groot zou jullie flesje zijn als jullie je eigen 'rust' konden brouwen? En wat zou er in zitten?


 Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:

Create your calm

Elemental

Organicsvrijdag 12 januari 2018

Fibonacci...

They are still releasing new stamps over at Visible Image today ^.^ Now how many ideas are growing inside your head when you see these two sets! I know I have loads and the Visible Image DT has already been creating beautiful projects with them to inspire you. So head on over to THE BLOG to see them.

Ook vandaag worden er nieuwe stempels getoond op het blog van Visible Image ^.^
hoeveel ideeën komen er niet bij het zien van deze twee sets! Ik heb alvast een paar ideetjes en het Visible Image DT ging ook al aan de slag om inspiratie met jullie te delen. Dus neem zeker een kijkje op HET BLOG.


A first little project with this Fibonacci stamp from me is this little clip board. I thought it was just perfect and I'm happy to be able to use it just as it is as I just love this design!

Een eerste projectje met deze Fibonacci stempel is dit kleine klembord. Ik vond het perfect en ik ben eigenlijk ook blij dat ik hem gewoon helemaal in zijn eentje kon verwerken zonder een deel van de lijnen te hoeven wegsteken.
I hope you didn't miss any of the releases as there have been all week long. You can find them all at:

Hopelijk hebben jullie geen enkele van de releases gemist aangezien er gans de week stempels werden getoond. Jullie vinden ze allemaal samen op:

donderdag 11 januari 2018

Follow your soul...

So finally I can go and share my very first project as a Butterfly Squad creative team member ^.^
I guess there are no surprises about the choice of my stamps for this first project and I tell you all about it on the blog of France So if you want to see and read more go and check it out!

Eindelijk kan ik mijn eerste project als lid van het Butterfly Squad creative team laten zien ^.^ En het is waarschijnlijk geen verrassing welke stempels en welk stencil ik koos voor dit eerste project. Ik vertel er alles over op het blog van France, dus als jullie meer willen lezen of zien neem dan zeker een kijkje.There is also a complete video tutorial over on France's youtube Channel 
if you want to see how I made this project ^.^

Er is een volledige videotutorial op France haar youtube kanaal 
als je benieuwd bent hoe ik de tag maakte ^.^


woensdag 10 januari 2018

New releases...

Did you see? Visible Image is releasing loads of beautiful stamps. Each single day this week they are sharing some of the designs. Today it's time to share two of my favorites ^.^

Heb je het al gezien? Visible Image heeft prachtige nieuwe stempels ontworpen. Elke dag lichten ze een tipje van de sluier en vandaag laten ze twee van mijn favorieten zien ^.^

Now how awesome are these beauties?  And take a look on how well they match!

Zeg nu zelf, ze zijn super toch? En kijk hoe goed ze samen gaan!
And does it surprise you that I had another play with that beautiful seahorse?
Verbaasd het jullie dat ik nog verder speelde met dat prachtige zeepaardje?


Did you miss the previous releases? Go and check them out on the blog. I can tell you, you do want to see them. And they are even sharing more samples! Don't forget to keep an eye on them the next few days as there are two more days where new designs will be released. Yummy designs I can tell you that ^.^

Heb je de vorige releases gemist? Je vindt ze terug op het blog van Visible Image. En ik kan je verklappen dat je ze niet wil gemist hebben. Ze laten trouwens nog meer voorbeelden zien van het DT.  Vergeet ook de komende dagen de sociale media niet in de gaten te houden want er komen nog twee dagen waarop nieuwe designs gedeeld worden. En al even prachtig als degene die je tot nu toe kan zien ^.^

 So...getting curious? Head on over to the
Benieuwd geworden? Neem een kijkje op het

Drumroll please...

We have been keeping quiet for so long but now finally we can go and share with all of you... the beautiful stamps France Papillon is releasing. And that's not all, there is more exciting news she is sharing on her blog, go and check it out:

We hebben onze tong afgebeten om toch maar niets te verklappen maar eindelijk kunnen en mogen we het delen... de prachtige stempelsets die worden uitgebracht door France Papillon! En er is bovendien nog veel meer super spannend nieuws dus... echt de moeite om op France haar blog te gaan kijken:Not sharing a project myself just yet but: tomorrow I can go and share with you my very first make with some of these beauties. And yes I can already tell you that I have been filming so you'll find a youtube tutorial tomorrow on France's youtube by my hand ;-)  Still curious? Okay, a little hint on what stamps you can expect to find om my project ^.^

Ik deel vandaag nog geen projectje met jullie maar: ik kan jullie wel al verklappen dat ik morgen mijn eerste blogpost met een project laat zien ^.^ En bovendien kan ik ook al verklappen dat ik mijn videocamera aan had staan dus jullie mogen ook een youtube tutorial verwachten op France haar kanaal van mijn hand ^.^ Nog steeds nieuwsgierig?! Oke, een kleine sneakpeek al van welke stempels jullie mogen verwachten op mijn project:Can you guess what text will appear on my project tomorrow?
Rarara welke tekst denken jullie dat er tevoorschijn komt morgen?

And of course there had to be wings ^.^
En natuurlijk iets met vleugels ^.^

See you here tomorrow but now you really might want to check out France her big news on her blog

Ik zie jullie hier graag morgen terug, maar voor nu denk ik dat je het blog van France echt een bezoekje wil brengen.

zondag 7 januari 2018

Swim ...

So there's this whole new year lying ahead of us. And we are supposed to have these new year's resolutions. But when you are completely honest... how long before you break them? Because a lack of time, a lack of perseverance, a lack of courage, a lack of... ? Or just because it's easier?

En nu ligt er dus een volledig nieuw jaar voor ons. En worden we dan nu niet verondersteld om goede voornemens te maken? Maar als we heel eerlijk zijn... hoe lang duurt het voor je die opnieuw breekt. Omdat de tijd ontbreekt, omdat we te weinig doorzettingsvermogen hebben, omdat de moed ontbreekt, omdat... ? Omdat het gewoon makkelijker is?


My air bubbles are burned through the different layers of the paper.

Mijn luchtbelletjes zijn gebrand door de verschillende lagen van het papier.


But only those at the bottom are golden..

Maar enkel de onderste zijn met goud gevuld...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Used stamp:

maandag 1 januari 2018

I wish...

I wish…

I wish you a good health, I know that sounds so plain but health is such an important thing…
I wish that all of your days in 2018 can be filled with love, hugs and kisses, loads of warmth and affection…
I also wish you can have loads of fun. Muscles that hurt of laughter will give you a lot of strength …
I wish you will be surrounded by many people, so you don’t have to stand alone when times get tough, I wish you’ll always find a shoulder to cry on, a hand that’s holding yours when times are hard…
I wish you to find the time to make beautiful memories, time to stand still and relive memories from the past year…
I also wish you will have loads of time so you don’t have to keep running but are able to stand still and breath when you need to. But I also wish you can find the time to give away to anybody that might need you…
I wish you to find the strength to handle problems you have to face and keep going afterwards. Courage to set new boundaries and achieve what you want to…
Make 2018 a year you will never forget… in the most positive way possible.

Lots of love,
Veerle

*****     *****     *****

Ik wens…

Ik wens jullie een goede gezondheid, klinkt cliché maar het is toch ongelofelijk belangrijk…
Ik wens dat alle dagen van 2018 gevuld mogen zijn met liefde, knuffels en kussen, heel veel warmte en genegenheid…
Ik wens jullie natuurlijk ook heel veel plezier. Spieren die pijn doen van het lachen, die geven je nadien ongelofelijk veel kracht…
Ik wens veel mensen rondom jullie om nergens alleen voor te staan, dat jullie steeds een schouder hebben om op uit te huilen, een hand in de jouwe als het moeilijk wordt…
Ik wens jullie veel tijd om mooie herinneringen te maken of om stil te kunnen staan bij herinneringen uit het voorbije jaar…
Ik wens jullie ook veel tijd zodat jullie niet haastig door moeten lopen en kunnen rusten als jullie dat nodig hebben.  Maar ook tijd om zomaar even weg te schenken aan wie jou nodig heeft…
Ik wens jullie ook veel kracht om problemen aan te pakken en de moed om terug door te gaan als het moeilijk is geweest. Kracht om grenzen te verleggen en te bereiken wat je wil…
Maak van 2018 een jaar om niet te vergeten… in de meest positieve zin die mogelijk is.

Veel liefs,
Veerle

zondag 31 december 2017

Thank you...

Instagram #bestnine2017
So 2017 has come to an end... and it has been a beautiful year creative wise. I have had so much fun creating but it's each and every single one of you that have made it special.
Thank you for having me, showing what I made. Thank you for all the likes and all the lovely comments, that meant so much to me. Here on my blog, on my facebook, instagram, pinterest and my youtube channel. I truly hope we meet again in 2018.

What made me the most happy was how my youtube channel has grown. 2017 on my youtube channel that was 28 video tutorials that made:
 growing until 784 followers
10 267 views
817 likes
and only 6 dislikes ^.^

Thank you all so much from the bottom of my heart.
And I'll keep going on youtube, even try to have more videos for you if time allows me. 
The video that was most popular on youtube? He isn't in instagram's best nine... 

I have been taking off some time to celebrate the festivities with my family but you can always take on the challenge if you feel like getting a creative start of 2018

2017 loopt op zijn einde... en het was een heel mooi creatief jaar. Ik heb ervan genoten om zoveel dingen te maken maar het was een ieder van jullie die het speciaal maakten.
Heel erg bedankt om mij te laten zien wat ik maakte. Een dikke dank je wel voor alle likes en alle super lieve commentaren, ze betekende altijd heel veel voor mij. Hier op mijn blog, instagram, facebook en mijn youtube kanaal. Ik hoop met heel mijn hart dat we elkaar terug ontmoeten in 2018

Wat me het meest heeft verrast en blij gemaakt was hoe mijn youtube kanaal is gegroeid. . 2017 op mijn youtube kanaal dat waren 28 video tutorials die mij
tot 783 volgers bracht
10 267 views gaf
817 likes 
en slecht 6 dislikes ^.^

Dank jullie allemaal, van de bodem van mijn hart.
Ik beloof jullie dat ik er helemaal voor blijf gaan en graag wil proberen om nog meer filmpjes te maken als de tijd het mij toe laat.
De favoriete video van 2017?  Die zit niet in de #bestnine op instagram...

Ik heb even wat tijd vrij genomen om te genieten van de feesten met mijn familie maar je kan altijd de challenge aangaan als je creatief 2018 will ingaan.2018 promises to be another great creative year. Not only will I still be a part of the lovely Visible Image design team, I'll also be joining the Butterfly Squad creative team for France Papillon. So... I hope to bring you another year of inspiration with my own personal twist. See you next year! 

Lot's of love,
Veerle

2018 belooft opnieuw een leuk creatief jaar te worden. Ik blijf een deel uitmaken van het geweldige Visible Image design team én ik start ook in het super Butterfly Squad creative team van France Papillon. Dus... hopelijk breng ik jullie terug wat inspiratie, met mijn eigen twist natuurlijk. Tot volgend jaar! 

Heel veel liefs,
Veerle

zondag 24 december 2017

Hope...


A very merry Christmas to all of you and your families. 

Een hele zalige kerst gewenst aan elk van jullie en jullie familie.


If even something as soft and beautiful as a snowflake can shatter...
Als iets zo zacht en moois als een sneeuwvlok uit elkaar kan spatten...


You definitely need hope...
Dan kan en mag je de hoop niet opgeven...

dinsdag 19 december 2017

I still am...

Some may not know this yet, and after my little announcement yesterday some people might be wondering but let there be no doubt...

Sommigen hebben het misschien gemist en na mijn nieuws gisteren zou het kunnen dat sommigen het zich afvragen, maar laat er geen twijfel zijn...


I'm not leaving the fabulous Visible Image design team. If you feel 100% at home somewhere, why would you leave? I'm honest when I say that for me personally it all started here, it was the place that gave me the possibility to truly be myself and create from within myself. And I'm all ready to go for it again in 2018. And it won't be hard at all...there are some great designs coming so make sure you keep an eye on their social media ^.^

Ik stap niet uit het Visible Image design team. Als je je ergens 100% thuis voelt, waarom zou je dan weggaan? Ik ben helemaal eerlijk als ik zeg dat het voor mij persoonlijk hier pas echt startte, in dit team kreeg ik de mogelijkheid om echt mezelf te zijn en mijn eigen stijl neer te zetten. 
En ik ben helemaal klaar voor een nieuw jaar. Dat wordt trouwens niet moeilijk want er komen opnieuw prachtige ontwerpen aan dus hou hun sociale media zeker in de gaten ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

maandag 18 december 2017

I'm a ...

 I finally get to spill the beans... I became a member of the Butterfly Squad Creative Team ( BSCT)!!
Now how exciting is that?

Ik mag het eindelijk verklappen... ik ben een lid van het Butterfly Squad Creative Team (BSCT)!!
Hoe spannend is dat?


France Papillon, well known in our crafting world, has started up her first designteam and I'm on the team. If you haven't heard of France yet I advise you to really check her out as she is a very talented lady that makes beautiful mixed media projects.  And i think you want to sign up as she has some very exciting ideas for 2018.

France Papillon, geen onbekende in de hobbywereld, heeft haar eerste designteam opgesteld en daar mag ik nu dus deel van uitmaken. Mocht je France nog niet kennen dan raad ik jullie echt aan om haar even een bezoekje te brengen want ze is een getalenteerde dame die echt prachtige dingen maakt. En ik denk dat je haar wel wil gaan volgen want ze heeft hele leuke plannen voor 2018.

Social media France Papillon:

Now of course I'm not the only person in her team... so keep an eye out on social media to get to know every member that has been chosen.

Nu ben ik natuurlijk niet de enige die deel uitmaakt van haar DT...dus hou social media zeker in de gaten om te ontdekken wie er nog allemaal bij komt.

So excited to be part of this team that has it's beating heart here in Belgium ^.^ I'm ready to start sharing my projects, I hope you all will join in on the fun! But first things first: introducing myself on the blog of France RIGHT HERE.

Ik vind het super spannend om deel uit te maken van dit team dat zijn kloppende hart hier gewoon in België heeft ^.^ Ik ben er helemaal klaar voor om mijn projecten met jullie te delen, en ik hoop van harte dat jullie allemaal mee genieten én creëren. Maar de eerste stap is natuurlijk mezelf even voorstellen op het blog van France en dat VIND JE HIER.

zondag 17 december 2017

The greatest adventure...

Wouldn't it be great if sometimes we could take a peak in the future? It would make some decisions a lot easier but... it would spoil a lot of excitement too. We have to admit that sometimes not knowing what is coming is pretty exciting. And each day we get a little closer we feel the excitement grow.
For todays project...I had my video camera on again, so enjoy the video!

Hoe geweldig zou het niet zijn mochten we af en toe eens in de toekomst kunnen kijken. Het zou heel wat beslissingen veel makkelijker maken om te nemen maar... het zou ook heel veel leuke verrassingen verklappen. We moeten toegeven dat het soms best wel spannend is om niet te weten wat er aankomt. En elke dag dat we dichterbij komen stijgt de spanning wat wel wat kriebels in de buik geeft.
Voor het project van vandaag had ik terug mijn camera aan staan, geniet van de video!


The video - De video
Enjoy - Veel plezierSocial Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Used stamps:
Ink splats 

zondag 10 december 2017

A male card...In these times where everyone is working hard to get all their Christmas cards done I'm hopping in with...a male card ^.^
Now I know not every male loves skulls but the person I made this one for does, looking at the shirts he wears ^.^  But you can easily replace it with any other image, and by changing the colors and putting a butterfly down, you have a more female mixed media card ^.^

Terwijl iedereen heel hard zijn best doet om de kerstkaarten klaar te krijgen spring ik even binnen met een mannelijke kaart ^.^
Nu weet ik wel dat niet iedere man gek is van doodshoofden, maar de persoon voor wie ik deze kaart maakte is dat wel als ik kijk naar de prints op zijn T-shirts ^.^ Maar je kan natuurlijk het doodshoofd makkelijk vervangen met een andere afdruk, en als je de kleuren verandert en er een vlinder neerzet heb je meteen een vrouwelijkere mixed media kaart ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 3 december 2017

Be tough...

I had some Visible Image fun and to be more precise with this lovely stencil ^.^

Ik heb opnieuw wat Visible Image inspiratie en vandaag staat dit stencil in de schijnwerper ^.^


Now of course I had my take on it and I went ahead not making one but two projects. And even though they are very similar they ended up completely different.
I had the camera rolling for you guys...have fun ^.^

Natuurlijk deed ik er mijn eigen ding mee en maakte niet één maar meteen twee projecten. En ook al lijken ze wat opbouw betreft heel sterk op elkaar, toch zijn het twee totaal verschillende projecten.
En ik had opnieuw de camera aan voor jullie... Veel plezier ^.^

Here's the video:Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Somewhere in time

donderdag 30 november 2017

#SONBBchallenge...

This challenge is posted on the top for everyone to find it easily. New projects are posted just below so all you need to do is scroll down untill underneath ^.^

Deze uitdaging blijft even bovenaan staan zodat hij makkelijk terug te vinden is. Nieuwe projecten staan er net onder gepost dus gewoon even naar beneden scrollen ^.^

*****     *****     *****

Who's in for a challenge? Well I was and I would love it if you joined in. Just for fun, create a card, a tag, an art journal page, a mixed media piece,...
In my new video I created a page for my personal art journal called Breathe...

Wie heeft er zin in een uitdaging? Ik ging alvast aan de slag en ik zou het super vinden mocht je meedoen. Zomaar, gewoon voor het plezier en het maakt niet uit wat je maakt, een kaart, een tag, een art journal pagina of een mixed media stuk of...
Ik filmde hoe ik een  nieuwe pagina maakte voor mijn persoonlijke art journal Breathe...


What it's all about?  As you could see in the video above: I challenge you to use something old-new-borrowed-blue and create whatever you want. You can fill in each part exactly as you want yourself too. No rules, just have fun.
Then put your project online using the hashtag #SONBBchallenge for everybody to find it and see your beautiful project. If you don't want to share it online you can always send me an e-mail ( link at the right side bar of this page)
Now...who's in for a challenge?

Wat houdt de challenge in? Zoals je kon zien in de video bovenaan: ik daag jullie uit om iets oud-nieuw-geleend-blauw te gebruiken om iets te maken wat jij graag wil maken. Je kan elk deeltje invullen zoals je zelf wil. Geen regels, gewoon plezier hebben.
Plaats dan je project online met de hashtag #SONBBchallenge zodat iedereen je prachtige project makkelijk terugvind. Ben je niet klaar om je challenge online te plaatsen mag je mij altijd een mail sturen, je vindt de link bovenaan rechts op de pagina terug.
Dus...wie heeft er zin in een uitdaging?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...