donderdag 24 december 2015

Be Merry...

I want to wish all of you a very Merry Christmas. Enjoy the time you get to spend with those you love. And those that have passed away much to early...they're twinkling at the sky to say hi.

Ik wens jullie allemaal graag een Zalig Kerstfeest. Geniet van de tijd met de mensen om je heen. En al die dierbaren die ons te vroeg hebben verlaten...die staan te schitteren aan de hemel, en komen zo toch ook even langs.


vrijdag 18 december 2015

Visible Image designteam...

6 december, I'm looking around on the internet searching for some nice stamps and I find this site where I just fall in love immediately with the stamps. I'm sure you know that feeling where you are like: I want that one and that one oooh and that one and...  The morning after I had another look and I discover that they are having a designteamcall. I can't help getting enthusiastic but there is that little voice telling me to think twice, I still have all those other plans, what about them? So I mailed them, telling about me, what I want to do and how I fell in love with the stamps. And guess what...I can tell you all today I became a member of the Visible Image designteam!

How awesome is that? I'm so happy. And you just have to take some time to go and take a look at THE BLOG to meet the rest of the DESIGNTEAM. So much talent from all over the world. I'm so looking forward in getting creative with these stamps.  So keep an eye on this blog...I'll show you why I fell in love ^.^
Curious about the stamps? You can find them HERE.


6 december...ik ben op internet op zoek naar wat leuke stempels en ik kom uit op een site waarbij ik meteen als een blok val voor de stempels...  Je kent dat wel he als je meteen zo iets hebt van ooooh jee ik wil deze en deze en kijk die ook en...  De dag nadien dan maar nog eens verder gekeken op de site en hun facebookgroep en... plots valt mijn oog op een designteamcall.  En meteen begint het te kriebelen want wat zou het super tof zijn om met deze stempels aan de slag te mogen gaan in een designteam. Alleen is daar ook dat stemmetje dat er tussen komt en me zegt dat ik moet opletten want wat dan met al mijn andere plannen ?  Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en hun verteld over mezelf, wat ik nog allemaal in mijn hoofd heb en hoe ik als een blok viel voor hun stempels. En weet je wat? Ik mag vandaag zeggen dat ik een lid ben van het Visible Image designteam.

Hoe geweldig is dat? Ik ben zo ontzettend blij. En echt waar, neem een kijkje op HUN BLOG en maak kennis met de rest van HET DESIGNTEAM. Wat een talentjes zitten er daar bij, allemaal verspreid over de hele wereld.  Ik kijk er zo naar uit om aan de slag te gaan met deze stempels. Dus hou het blog zeker in de gaten, ik laat jullie met veel plezier zien waarom ik verliefd werd op deze stempels ^.^
En nu zijn jullie misschien ook benieuwd naar hun stempels? Die vind je HIER 

dinsdag 15 december 2015

Christmas cards...

I finally went ahead and made another Christmas card...well that is... I had so much fun with my Woodcraft markers making backgrounds that I just went ahead and make me more than 1 Christmas card ^.^

Ik heb eindelijk nog eens een kerstkaart gemaakt...nu ja... Ik had zoveel plezier met het maken van achtergrondjes met de Woodcraft markers dat ik maar meteen doorging en meer dan 1 kerstkaart maakte ^.^


And then I dived in my stampstash and took out some golden oldies. The snowflakes is an Artemio stamp, the snowmen is an Inkadinkado stamp and the text is Penny Black. Don't think they make them anymore... but I still love them.

En toen nam ik een paar golden oldie stempels uit mijn stempelmappen. De sneeuwvlok is van Artemio, de sneeuwman van Inkadinkado en de tekst is van Penny Black.  Allemaal niet meer te verkrijgen denk ik maar ik vind ze nog steeds super.


I used the Silver Woodcraftmarker to stamp on my snowflakes and snowmen. Loved how well it went on clear and rubber AND that they it's waterproof when dry. Didn't have to be afraid to color in my snowman using the same blue I used in the background and some water. He didn't melt ;-)

Ik gebruikte de zilveren Woodcraftmarker om mijn sneeuwvlokken en sneeuwman te stempelen. Ik vond het super om te zien hoe goed ze werken op zowel Clear als rubberen stempels EN het leuke is dat ze permanent zijn eens ze droog zijn. Ik moest dus niet bang zijn dat mijn sneeuwman zou "smelten" als ik hem inkleurde met dezelfde kleur blauw als ik in de achtergrond gebruikte en water ;-)


I putted some wink of stella on my snowman to give his snow a little shine but the snowman and the snowflakes...that Silver shines enough on it's own ^.^

Mijn sneeuwman kreeg ook wat wink of stella om hem dat kleine beetje subtiele glitter te geven aan de sneeuw maar hijzelf en de sneeuwvlokken...dat zilver is blinkend genoeg van zichzelf ^.^


I still have some backgrounds laying around here...I'll be having some more fun making new projects ^.^

Ik heb nog een paar achtergrondjes liggen...ziet er naar uit dat ik dus nog wel wat projectjes kan gaan maken ^.^

maandag 14 december 2015

Clean color winter card...

This months theme is still winter for the DT members of KuretakeUK and I think this little penguin on his shiny iglo fit's that theme just perfectly.
I gave him a lovely shiny house since I colored my snow using the Wink of Stella, the little guy and my background is colored using my Clean color markers. 
I didn't have any text on the card as you could make a Christmas card out of it, or a birthday card or.... 

Het thema voor de DT leden van KuretakeUK is deze maand nog winter en ik vond deze lieve pinguin daar perfect voor.
Hij kreeg van mij een prachtig glinsterende iglo door mijn sneeuw met Wink of Stella te kleuren, mijn pinguin en ook de achtergrond kleurde ik met mijn Clean color markers ( hoe kon dat ook anders ^.^)
Ik plaatste geen tekstje want het stempeltje past perfect op een Kerstkaartje maar het zou ook een leuke verjaardagskaart kunnen zijn of...woensdag 9 december 2015

GansaiTambi birthday card...

A while ago a dear friend of mine was celebrating her birthday and of course I made her a birthday card. I knew she would like to see a typical "Veerle" card so I dived in my materials and took out a stencil and some cracklepaste to make my background after I had putted some color on it first.

Een tijdje geleden was er een goede vriendin van mij jarig en daar hoort natuurlijk een kaartje bij. Ik wist dat ze wel blij zou zijn met een echte "Veerle" kaart dus nam ik er een stencil en wat cracklepasta bij nadat ik al een eerste laagje verf op mijn papier had gezet.


I chose my Gansai Tambi's for this card since I knew that was one of her birthdaygifts. Kept it clean and simple, I didn't think this background needed more than a flower and a little text.

Ik koos voor de Gansai Tambi's voor dit kaartje aangezien ik wist dat dit één van haar verjaardagscadeau's was. Ik hield het verder rustig, enkel nog een bloem en een klein tekstje om de kaart af te maken.vrijdag 4 december 2015

Gansai Tambi background...

Hi, time again to guide you step by step through my process in making this project. It has been warm for a long time but it looks like winter is finally here. So I took out some cold colors to make a card and wish somebody on this cold winter day the warmest wishes.

I  took my Gansai Tambi watercolors and prepared everything before starting. I taped a piece of watercolor paper onto a board. That allows me to tilt my paper when I get started. I took the colors 57 Turquoise green – 38 Deep violet and the 95 Silver and putted it in a separate plate to avoid mixing up my colors in my box of watercolors itself while working.

Ik laat jullie vandaag terug graag in een stappenplan zien hoe ik mijn kaart maakte. Het is lang lekker warm geweest buiten maar het ziet er naar uit dat de winter er dan toch stilletjes aan komt. Dus nam ik twee koudere kleuren om een kaartje te maken en zo iemand toch de warmste wensen toe te sturen.

Ik nam mijn Gansai Tambi aquarelverf en zette alles eerst klaar. Ik kleefde een stuk aquarelpapier op een klein snijbord. Zo kan ik strakjes mijn papier schuin zetten als ik begin. Ik nam de kleuren 57 Turquoise green - 38 Deep violet en 95 Silver en bracht een klein beetje daarvan in een mengpallet  aan zodat ik mijn kleuren tijdens het werken niet door elkaar mix en mijn kleuren niet vervuil ;-)


Put something under your board so it is tilted.  I started by putting a good coat of water on my paper and then putted some color at the top of my paper. The water on my paper will start picking up my color and get it to run down on the paper.

Zet iets onder je board zodat het schuin staat. Ik begon met een goede laag water aan te brengen met een penseel op mijn papier en nadien bracht ik wat kleur aan op de bovenkant van mijn papier. Het water op je papier zal de kleur opnemen en ervoor zorgen dat het al begint uit te vloeien en naar beneden begint te lopen.


When I have a first coat of color I spritzed more water on the paper so my colors can run down easier and they can spread on the paper to color it completely. Keep putting on more color and water until you are satisfied and your paper is completely colored.

Als ik mijn eerste laag kleur heb aangebracht vernevelde ik nog meer water op mijn papier zodat mijn kleuren nog makkelijker naar beneden konden lopen. Ik bracht elke keer meer kleur en water aan op mijn papier tot ik helemaal tevreden was over hoe mijn papier gekleurd werd.


If wanted you can already put some Silver on your paper. You’ll see that is blends beautifully and push aside some of the other color. I only used a little bit.  When I was happy with my paper I used a heattool to dry my paper completely.

Als je wil kan je al wat zilver op je papier ook aanbrengen. Je zal zien dat het prachtig uitblend en de andere kleur opzij zal duwen. Ik gebruikte nog maar een klein beetje. Eens ik tevreden was droogde ik mijn papier met een heattool.


I missed some Silver so I putted just a tiny bit at the top of my paper and had it dripping down.  I didn’t spritz water here to avoid the Silver to run all over my paper. Instead I used a brush with water and putted it right on top of the lines of Silver to help it and run down to the bottom of my paper.

Ik miste mijn zilver dus bracht ik nu mijn papier droog was opnieuw wat zilver aan bovenaan op mijn papier op een paar plaatsen. Ik vernevelde geen water meer om te voorkomen dat het zilver over gans mijn papier verspreid werd. Ik gebruikte een penseel om heel gericht water aan te brengen op mijn zilveren lijnen en zo het zilver te helpen om naar beneden te lopen.


While I left my paper to dry I started stamping some snowflakes using the Gansai Tambi. You don’t want watered down paint since that will get in the nooks and crannies and you will have splatters instead of a nice and crisp image. Just use a damp brush  to pick up some color and lay it down on the rubber stamp.  When you colored your stamp breathe onto your stamp to get some moist onto your paint.

Terwijl ik mijn papier liet drogen stempelde ik een paar sneeuwvlokken met de gansai Tambi.  Je wil geen te dunne verf aangezien dat in alle plooien van je stempel zal kruipen en vlekken zal geven als je gaat stempelen.  Gebruik een gewone vochtig penseel om pigmenten op te nemen die je op je stempel aanbrengt. Als je stempel helemaal ingekleurd is kan je even ademene op je stempel om eventueel gedroogde pigmenten terug te activeren.


I stamped my snowflakes onto a thick vellum. I also used my brush to splatter on some little dots of the Silver paint.

Ik stempelde mijn sneeuwvlokken op een dikker vellum. Ik gebruikte mijn penseel ook om een paar spatten aan te brengen van het zilver.


And while my vellum was drying i made a little tag. I took a piece of watercolor paper and using a brush I colored it using the same nr 57 turquoise green. When it was dry I stamped my text on there. Translated it says: “We wish you on these cold winter days the warmest wishes.”
To make the snowflake I used a brush and colored a piece of vellum with the Silver.  When dry I punched out my snowflake.

En terwijl mijn vellum mooi lag te drogen maakte ik nog een klein label.  Ik kleurde een stukje aquarelpapier met het zelfde Turquoise met een penseel. Toen het droog was stempelde ik er de tekst op.  Om de sneeuwvlok te maken kleurde ik een stukje vellum met de zilveren verf en toen dat droog was stanste ik een sneeuwvlok.Last step is assembling the pieces together to make my card. I didn’t glue down the vellum but sowed it on my paper ;-)  And your ready ^.^

En de laatste stap is alle stukjes samen brengen in een kaart. Ik lijmde het vellum niet vast maar naaide het vast op mijn achtergrondpapier. En je bent helemaal klaar ^.^


Give it a try and share your results by tagging me in your facebookposts... I would love to see your results!

Probeer het eens uit en deel jullie resultaten door me te taggen in je facebookposts of ... Ik wil heel graag zien welke resultaten jullie hebben met deze techniek!

Used materials:
Gansai Tambi watercolors box of 36 ~ colors nr 57 Turquoise green – 38 Deep violet – 95 Silver
Zig Flat waterbrush
Zig Millenium 01
Watercolor paper
Stamp of a snowflake
Text stamp
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...